مستمر و موثر بودن رژیم درمانی بیسموت+دو آنتی بیوتیک از رژیم امپرازول و یک آنتی بیوتیک در بهبودی زخم اثنی عشر

Mehrdad Kashifard, Reza Malekzadeh, Fatemeh Siavoshi, Javad Mikaeeli, Sadegh Massarrat

Abstract


مستمر و موثر بودن رژیم درمانی بیسموت+دو آنتی بیوتیک از رژیم امپرازول و یک آنتی بیوتیک در بهبودی زخم اثنی عشر


Full Text:

PDF


Copyright (c)