21st Iranian Congrss of Gastroerterology and Hepatology Report

Foroogh Alborzi Avanaki

Abstract


بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران از روز سه شنبه 25 لغایت جمعه 28 آبان ماه 1400 ( 16-19 نوامبر 2021 )بصورت مجازی برگزارگردید. با توجه به باقی ماندن پاندمی کووید 19 و عدم صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت جهت برگزاری کنگره و  لزوم رعایت پروتوکل های بهداشتی، هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران برای دومین سال متوالی تصمیم گرفت، کنگره به صورت مجازی برگزار گردد. برخلاف سال گذشته این بار سعی شد از ظرفیت حداکثری دانشگاه های علوم پزشکی کشور استفاده شود، به همین منظور و جهت استفاده از حضور اساتید سراسر کشور برنامه کنگره، طی چهار روز متوالی و در دو سالن موازی با بیش از 175 سخنرانی و پنل و همچنین 170 سخنران برگزار شد. با توجه به پلتفرم های پخش موجود در ایران و پهنای باند اینترنت کشوری، برای برگزاری کنگره از سه پلتفرم پخش آنلاین ،Skyroom  و Live Stream IAGH  و برای اولین بار از پلتفرم  zoom نیز استفاده شد .


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2022 GOVARESH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.